เจ้าท่า เข้มจัดระเบียบเรือฝั่งเจ้าพระยา หลังโดนร้องเรียน

0
77

เจ้าท่า เร่งจัดระเบียบเรือภัตตาคาร เรือเช่าเหมาลำ หลังประชาชนที่พักอาศัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากเรือที่มีลักษณะ ดาดฟ้าเปิดโล่งและมีการแสดง การใช้เครื่องขยายเสียง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าควบคุมกำกับการใช้แสงและเครื่องขยายเสียง บนเรือภัตตาคาร เรือให้บริการนักท่องเที่ยว และเรือเช่าเหมาลำ ไม่ให้สร้างผลกระทบหรือมลพิษทางเสียงแก่ประชาชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะเดียวกันได้เชิญผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสมาคมเรือไทยและผู้ให้บริการเรือภัตตาคารและเรือเช่าเหมาลำ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน โดยในที่ประชุมได้รับทราบร่วมกัน พร้อมเสนอแนวทางการดำเนินการ โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมในการตรวจสอบการใช้เครื่องขยายเสียง โดยมีกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมเรือไทย เป็นต้น

ขณะเดียวกันสั่งให้ยกเลิกการใช้เบาะลอยน้ำ โดยเปลี่ยนเป็นเสื้อชูชีพแทน ตรวจเช็คถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา การเปิดไฟกิจกรรมบนเรือขอให้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ รวมถึงให้เจ้าของเรือแจ้งเรือเข้า-ออก กับศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่าทุกครั้ง

พร้อมกันนี้ได้ให้กลุ่มตรวจการเดินเรือพิจารณาจุดกลับลำเรือ โดยแยกประเภทของเรือตามขนาดเรือ และห้ามไม่ให้กลับลำเรือหน้าไอคอนสยามเด็ดขาด โดยทุกภาคส่วนพร้อมร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาฯ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร่งด่วน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ หากพบเห็นความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนอธิบดีกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง