รฟท.ตีปี๊บ เปิดประมูลตู้เสบียง – เสียงสะท้อนกังวลจานด่วน..แบบนี้!

0
228

รถไฟโพสต์เฟซบุ๊ก ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประมูลจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มบนตู้เสบียง 10 ขบวน เส้นทางสายเหนือ สายสายใต้ ด้านประชาชนผู้ใช้บริการต่างคอมเม้นท์สะท้อนอาหารจานด่วนบนรถไฟราคาจะแพง แนะไม่ควรเกินจานละ 50-80 บาท ขี้หากประมูลแพง ราคาจะมาอยู่บนจานอาหาร ถูกผลักภาระให้ผู้ใช้บริการ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ สามารถใช้บริการซื้ออาหาร และเครื่องดื่มภายในตู้เสบียงที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีราคาเป็นธรรม การรถไฟฯ จึงได้ออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจเสนอโครงการจัดบริการและเสนอราคาค่าเช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ กลุ่มขบวนรถด่วน/ด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้ ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 10 ขบวน ประกอบด้วย
สายเหนือ
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
ขบวนรถด่วนที่ 51/52 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
สายใต้
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ
ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ

ขอบคุณภาพ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.ต้องเป็นนิติบุคคล
2.ต้องมีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามประกาศเชิญชวนฯ

3ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท

โดยการรถไฟฯ กำหนดเปิดขายเอกสารฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. และกำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ยื่นเสน
โครงการฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. กำหนดยื่นซองเสนอโครงการฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 10.30 น. ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิการเช่าในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ชั้น 2 อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) โทรศัพท์ 0-2220 – 4628 หรือ 0-2621 – 8701 ต่อ 5286 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://drive.google.com/…/1Y-eKT-zdBWa…/view…

ขณะที่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟให้ความคิดเห็นต่อท้ายโพสต์เกี่ยวกับราคาขายอาหารบนตู้เสบียงรถไฟ ดังต่อไปนี้

นายประวิทย์ หอมกลิ่น ระบุว่า ราคาขายอาหารคงไม่ใช่ขั้นต่ำ 80 บาท/จาน ถ้าขั้นต่ำสัก 50 บาท/จาน ถ้าแพงเกินไปก็ไม่ซื้อนะ ฝากถึงผู้บริหาร

นายสวัสดี เด่นชัย กล่าวว่า รฟท.ทำไมไม่เคาะราคาเฉลี่ยอาหาร ผู้ประกอบการจะได้ชั่งใจ คิดต้นทุนประมาณรายได้ อีกอย่างของขายบนสถานีรถไฟเยอะแยะราคาไม่ต้องเรียกว่าแข่งเลย เมื่อประมูลแพงราคาทุกอย่างจะมาอยู่บนจานอาหาร