การบินพลเรือนคิคออฟ แผนแม่บทพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน

0
46

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นประธานแถลงข่าว “ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในรอบปีที่ผ่านมา และแถลงบทบาทหน้าที่ของ CAAT ในการกำกับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน เพื่อรองรับการฟื้นตัวกลับมาของอุตสาหกรรมการบินหลังวิกฤติ Covid-19 และแผนการดำเนินงานของ CAAT ระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน ยังปิดท้ายด้วยแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน กรอบระยะเวลา 20 ปี เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานทุกมิติ ทั้งด้านการวิจัย พัฒนา และแนวทางการบริหารจัดการการใช้งานโดรนในปัจจุบันและอนาคต โดยมีผู้บริหารของ CAAT และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

ขอบคุณภาพ : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย