ทช.ตั้งด่านฯคุมเข้มสายแบกพื้นที่จ.ประจวบฯป้องผิวถนน-ความปลอดภัยปชช.

0
144

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1044 แยก ทล.4 – บ้านหนองขนาน อำเภอเมือง, ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วง กม.ที่ 2+200 – 2+300 เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากสายทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปยัง ทล.4 และ ถนนบ้านด่านสิงขร จึงทำให้มีรถบรรทุกใช้สัญจรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและจะเวียนจัดตั้งด่านตรวจฯ ไปยังเส้นทางอื่น ๆ ให้ทั่วถึงต่อไป หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146