บอร์ดบินไทยสุดพิลึกตั้ง “จรัมพร”นั่งคณะกรรมการยุทธศาตร์การบินไทย

บอร์ดบินไทยปฏิบัติการสุดพิลึกเมื่อมีมติแต่งตั้ง ‘จรัมพร’ นั่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบินไทยหลังหมดวาระดีดีการบินไทย ขณะที่สหภาพฯ กังขาขณะนั่งดีดีเหตุใดยังต้องจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ ส่วนแนวโน้มสรรหาว่าที่ดีดีใหม่ส่อล้มสรรหาหลังผู้สมัครหลายรายติดปัญหา “คุณสมบัติ”

0
488

บอร์ดบินไทยปฏิบัติการสุดพิลึกเมื่อมีมติแต่งตั้ง ‘จรัมพร’ นั่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบินไทยหลังหมดวาระดีดีการบินไทย ขณะที่สหภาพฯ กังขาขณะนั่งดีดีเหตุใดยังต้องจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ  ส่วนแนวโน้มสรรหาว่าที่ดีดีใหม่ส่อล้มสรรหาหลังผู้สมัครหลายรายติดปัญหา “คุณสมบัติ”

นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย ที่มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธาน ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปการบินไทยชุดใหม่ โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธานกรรมการกำกับยุทธศาสตร์ฯ และแต่งตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ดีดี) ซึ่งหมดวาระเมื่อวันที่ 9 ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับยุทธศาสตร์ฯ ด้วย โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา

“อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับยุทศาสตร์ฯ ชุดนี้จะมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กร พร้อมกลั่นกรองแผนก่อนเสนอให้บอร์ดพิจารณา อีกทั้งยังมีหน้าที่ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริการในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กรด้วย”

อย่างไรก็ตาม นายดำรง ระบุเพิ่มเติมว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ไม่เข้าใจว่า เหตุใดจึงแต่งตั้งนายจรัมพรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับยุทธศาสตร์ฯอีก เนื่องจากในช่วงที่นายจรัมพรดำรงตำแหน่งดีดีก็ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเดือนละหลายล้านบาทเพื่อให้ช่วยทำงาน อีกทั้งพนักงานส่วนหนึ่งยังตั้งข้อสงสัยเรื่องแนวทางการปฏิรูปการบินไทยของนายจรัมพรอีกด้วย

ส่วนประเด็นการเจรจาเรื่องปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสกับฝ่ายบริหารนั้น นายดำรงระบุว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้หารือกับนางอุษณีย์ แสงสิงห์แก้ว รักษาการดีดีในเรื่องดังกล่าว โดยเบื้องต้นนางอุษณีย์ชี้แจงว่า มติบอร์ดที่เห็นชอบให้ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน 6% นั้น ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เหมือนครั้งที่ผ่านมา โดยการปรับขึ้นเงินเดือนที่ผ่านมาจะรวมค่าใช้จ่าย 3 ส่วน ได้แก่ ภาษี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าล่วงเวลา ซึ่งคิดเป็น 40% ของวงเงินที่ปรับขึ้น ส่งผลให้พนักงานไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเต็มวงเงิน แต่มติบอร์ดครั้งนี้ พนักงานจะได้รับเงินเดือนเพิ่ม 6% เต็มจำนวนและบริษัทฯ จะนำวงเงินส่วนอื่นมาออกค่าใช้จ่ายทั้ง 3 ส่วน แต่ถ้าหากจะให้ปรับเงินเดือนเต็มเพดานสูงสุดที่ 7.5% ทางบริษัทฯ ก็จะรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 ส่วนในเงินเดือนที่ปรับขึ้น

“สำหรับประเด็นโบนัสยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากต้องรอตัวเลขผลประกอบการอย่างเป็นทางการก่อน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสมอยู่และถ้ามีการจ่ายโบนัส บริษัทฯ ก็ต้องจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นด้วยโดยเบื้องต้นจะมีการนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมบอร์ดวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งสหภาพฯ และพนักงานก็ต้องรอฟังข้อสรุปก่อน”

นอกจากนี้ กรณีการสรรหาดีดีการบินไทยคนใหม่นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานจากการบินไทยว่า การสรรหาดีดีการบินไทยคนใหม่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อไปอีกระยะหนึ่ง โดยบางกระแสข่าวระบุว่าอาจมีการล้มการสรรหา เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดและมีแนวโน้มว่าผู้สมัครหลายรายอาจติดปัญหาเรื่องคุณสมบัติ  แต่เป้าหมายหลักของบอร์ดการบินไทยในขณะนี้คือการผลักดันการจัดหาเครื่องบินฝูงใหม่ 63 ลำ  ซึ่งทางสหภาพฯ กำลังจับตามองอยู่ เพราะตามขั้นตอนการพิจารณาการจัดหาเครื่องบินตามขั้นตอนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปการบินไทย  ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดความต้องการชนิด ประเภท รุ่นของเครื่องบิน รวมไปถึงตลาดการบินด้วย