ทช.ร่วมเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัยฯ

0
17

ทช.ร่วมเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน” จัดขึ้นโดยมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มาใช้บริการสถานีร่วมรับฟัง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน อันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีสติไม่ประมาทในการใช้ถนน ทั้งนี้ภายในงานมีการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการนี้มีนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ (Don’t Drive Drunk Foundation) กล่าวบรรยายและให้ข้อมูล โดยได้เน้นย้ำเรื่องเมาแล้วขับว่ากฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว หากประพฤติผิดซ้ำจะได้รับบทลงโทษตามที่กำหนดไว้ทันที รวมถึงการเล่าประสบการณ์และข้อคิดจากผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อเตือนสติแก่ประชาชนและช่วยกันลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566

ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท มีนายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 รักษาราชการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) เข้าร่วมพิธี พร้อมร่วมแจกสิ่งของจำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สติกเกอร์ ของที่ระลึก แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์