ทล.เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 66

0
25

กรมทางหลวงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยพร้อมดูแลประชาชนเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยเป็นพิเศษ  โดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง  1  ศูนย์ที่ส่วนกลาง ถนนศรีอยุธยา และศูนย์อำนวยการสำนักงานทางหลวง 18 ศูนย์ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยในพื้นที่แขวงทางหลวงในสังกัดและแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรวม 106 ศูนย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในการเดินทางไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566  โดยในศูนย์อำนวยความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2566 ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการประชาชน อาทิ 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ รณรงค์เรื่องความปลอดภัย 2) แผนที่/แผ่นพับ แนะนำเส้นทาง 3) ชุดปฐมพยาบาล  4) เครื่องดื่ม ผ้าเย็น ฯลฯ 5) อุปกรณ์สื่อสาร (วิทยุ/โทรศัพท์) 6) อุปกรณ์เบื้องต้นป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 7) ห้องน้ำสะอาดบริการประชาชนในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 581 แห่ง รวมทั้ง ได้จัดทำป้ายบอกระยะทางก่อนถึงจุดบริการ 1 กิโลเมตร และ 500 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย                              

นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน 515 คัน ประกอบด้วย รถ Mobile Service Car จำนวน 112 คัน  รถกระบะ/รถ 6 ล้อ กรมทางหลวง จำนวน 388 คัน และรถกู้ภัยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน 515 คัน เพื่อให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การซ่อมเบื้องต้น แบตเตอรี่หมด น้ำมันหมด  เน้นให้บริการต่อประชาชนผู้ใช้ทางในเส้นทางหลัก และครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง โดยสามารถแจ้งผ่านได้ที่ศูนย์ประสานงานแขวงทางหลวงและสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้  ได้เน้นย้ำให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่เตรียมพร้อมดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 สายด่วนมอเตอร์เวย์  1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193