ขนส่งฯกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทุกมาตรการ“รับคนกลับจากบ้าน”

0
29

ขนส่งฯกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทุกมาตรการเพื่อ“รับคนกลับจากบ้าน” หลังเทศกาลสงกรานต์ 2566 เผยผลตรวจความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจทั่วประเทศสะสมตั้งแต่วันที่ 11 – 16 เมษายน 2566 ตรวจแล้วกว่า 80,000 คัน แนะประชาชนหากพบรถโดยสารสาธารณะฉวยโอกาสเอาเปรียบสามารถแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมทุกมาตรการเพื่อ “รับคนกลับจากบ้าน” กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจ Checking Point และ Rest Area รวม 219 จุด ทั่วประเทศ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ตรวจความพร้อมของรถและความพร้อมของผู้ขับรถก่อนออกเดินทาง ตามแบบ Checklist เช่น การมีใบอนุญาตขับรถ ที่ถูกต้อง ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย และการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายใน รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น สำหรับ ผลดำเนินการตรวจความพร้อม ในวันที่ 16 เมษายน 2566 ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถแล้ว 15,293 คัน ไม่พบรถบกพร่อง ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 15,293ราย มีความพร้อมในการให้บริการทุกรายและไม่พบพนักงานขับรถบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะสะสมตั้งแต่วันที่ 11 – 16 เมษายน 2566 แล้ว 81,748 คัน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จำนวน 47,710 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 133 คัน ผลตรวจสอบการใช้ความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์ บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ จำนวน 2,504 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 27 คัน กรมการขนส่งทางบกจะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะแล้ว ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จำนวน 22 เรื่อง ร้องเรียนสูงสุด 3 อันดับคือเรื่อง สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง/ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถตามลำดับ และขับรถประมาท/น่าหวาดเสียวกรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง