“บินไทย-ไทยสไมล์”เพิ่มเที่ยวบินอำนวยความสะดวกปชช.ร่วมเดินทางงานพระราชพิธีฯ

0
171

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) และ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (บทม.) กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด เพื่อเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บกท. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บกท. และ บทม. ได้อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อเข้าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมใจถวายความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 23 – 31 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ดังนี้
1. บกท. ทำการบินเที่ยวบินหลักและเที่ยวบินเสริม เส้นทางในประเทศ ไป – กลับ ได้แก่ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต วันละ 11 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ วันละ 5 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – กระบี่ วันละ 3 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – สมุย วันละ 2 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 183 เที่ยวบิน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 111,000 ที่นั่ง
2. บทม. ทำการบินเที่ยวบินหลักและเที่ยวบินเสริม เส้นทางในประเทศ ไป – กลับ ได้แก่ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อุดรธานี วันละ 5 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี วันละ 4 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ขอนแก่น วันละ 6 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ วันละ 7 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี วันละ 3 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – กระบี่ วันละ 2 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ภูเก็ต วันละ 5 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – นราธิวาส วันละ 2 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ วันละ 7 เที่ยวบิน และกรุงเทพฯ – เชียงราย วันละ 3 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 393 เที่ยวบิน สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 131,000 ที่นั่ง
นอกจากนี้ ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บกท. ได้อำนวยความสะดวกประชาชนโดยเปิดให้บริการเช็คอินล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อเช็คอินล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเดินทางที่สำนักงานใหญ่ บกท. โทร. 0 2545 4159 วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0 2134 5351 – 2วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
ทั้งนี้ ผู้โดยสารของการบินไทยสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งผ่านเว็ปไซต์ www.thaiairways.com สำนักงานขาย บกท. หรือ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้โดยสารของไทยสมายล์สามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งผ่านเว็ปไซต์ www.thaismileair.com และศูนย์บริการลูกค้า Smile Call Center โทร. 1181 หรือ Smile Service Center โทร. 0 2118 8888