รฟท.ยิ้มแก้มปริ.! สรุปเดินทางไร้อุบัติเหตุ สายใต้นำโด่ง

0
39

รถไฟเป็นปลื้ม สรุปตัวเลขรวมยอดผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 – 17 เมษายน 2566 เผยสถิติไม่เกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียว

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 17 เมษายน 2566 ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติ พร้อมจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่ม จำนวน 10 ขบวน

ทั้งนี้ ภาพรวมของการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สามารถให้บริการรับส่งประชาชนทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 – 17 เมษายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 756,102 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 384,603 คน ผู้โดยสารขาเข้า 371,499 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 243,652 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 207,262 คน สายเหนือ 149,432 คน สายตะวันออก 99,108 คน สายมหาชัย 46,253 คน สายแม่กลอง 10,395 คน และไม่มีอุบัติเหตุทางรถไฟแม้แต่ครั้งเดียว

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า การรถไฟฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วย ทั้งพนักงานบนขบวนรถและสถานีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพิ่มกำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ทั้งบนขบวนรถ และสถานี พร้อมทั้งได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น อบต. อปพร. เพิ่มเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำตามจุดตัดถนนเสมอระดับทางรถไฟ โดยเฉพาะทางผ่านที่เห็นว่ามีความเสี่ยงหรือมีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถ และบริเวณสถานีรถไฟ

สุดท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของการรถไฟฯ ส่งผลให้การเดินทางโดยสารรถไฟเป็นไปด้วยความเรียบร้อย