แรงงานยุค 4.0  มีหนาว แบงก์-ค้าปลีก มีหวิว นายจ้างมีแนวโน้มหันพึ่งเทคโนแทนแรงงานมนุษย์  

0
328