ทช.ซ่อมฟื้นฟูถนนรับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ สาย อย.4044 เสร็จสมบูรณ์

0
30

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ซ่อมฟื้นฟูถนนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ สาย อย.4044 เสร็จสมบูรณ์ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับการเดินทางระหว่างอำเภอให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย อย.4044 แยก ทล.3454 – บ้านเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสร็จสมบูรณ์ โดยได้ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร พร้อมแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของคันทาง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เครื่องหมายจราจร ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 1+041 ถึง 1+285 ช่วงที่ 2 กม. 4+900 ถึง 5+355 รวมระยะทาง 699 เมตร เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างอำเภอเสนาเข้าสู่อำเภอผักไห่ ซึ่งมีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 2,185 คัน/วัน ทั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ช่วยยืดอายุการใช้งานของถนนสายดังกล่าว ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาระบบโครงข่ายทางถนนให้ครอบคลุมความต้องการเดินทางของประชาชน