บางจากฯติดท็อปเท็นรางวัลบริษัทคนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดปี 2024

0
69

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Top 50 Companies in Thailand ประจำปี 2567 ติดอันดับ 10 องค์กรแรกที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด โดยมี Mr. Jens Pold ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดทำผลสำรวจ Top 50 Employers in Thailand ประจำปี 2567 ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ จำนวนกว่า 11,000 คน

บางจากฯได้รับการเสนอชื่อติดท็อป 50 องค์กรที่น่าร่วมงานของคนรุ่นใหม่ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2561 และ ติดลำดับ 1 ใน 20 องค์กรที่โดดเด่น 3 ปี โดยมีอันดับดีขึ้นต่อเนื่อง (ปี 2565 อันดับ 17 สู่อันดับที่ 12 ในปี 2566 และอันดับ 10 ในปีนี้) ผลสำรวจตอกย้ำความโดดเด่นของบางจากฯ ในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเติบโตและความยั่งยืน ร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญในการเลือกทำงานกับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำคัญกับมิติด้านธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บางจากฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการดูแลและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร โดยมีแนวทางการดูแลพนักงานแบบ 100XHappiness เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข 100 เท่า และมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปีหรือ Bangchak 100X โดยผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานบางจากฯ ที่ช่วยกันสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้คนรุ่นใหม่รับทราบ โดยการสำรวจ Top 50 Employers in Thailand เป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ช่วงอายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวนกว่า 11,000 คน โดยผ่านการสำรวจทั้งออนไลน์และออฟไลน์