คค.วอนเถ้าแก่ขนส่งเลี่ยงขนสินค้า-วิ่งรถเปล่าช่วงสงกรานต์ 11-17 เมษานี้ หวังป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

0
35

“สุรพงษ์ ปิยะโชติ” รมช.กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และการวิ่งรถเปล่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 11 เมษายน 2567 – 17 เมษายน 2567 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้  บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 – 17 เมษายน 2567  จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ

แนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.กำชับให้ผู้ขับรถขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

2.ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง

3.ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์   ในลมหายใจเป็นศูนย์

4.ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเองให้ติดตาม การใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด

5.สำหรับผู้ประกอบการ ที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ขอให้วางแผนการรับ-ส่งสินค้าให้ไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง และให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รวมถึงองค์กรด้านการขนส่งสินค้า 28 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก, สมาคมขนส่งภาคตะวันออก, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, ผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย,ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปาง, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม, สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย, สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง, สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,   สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากและผู้ประกอบการขนส่ง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอขอบคุณ หน่วยงาน สมาคม ชมรมต่างๆ ในความร่วมมือนี้ โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งมอบถนนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้