สุริยะ”ปลื้ม กทพ. ฟรี!ทางด่วน 6 สายทาง เดินทางทั่วไทยสุขใจสงกรานต์ 2567

0
16

สุริยะ”ปลื้ม กทพ. ฟรี!ทางด่วน 6 สายทาง เดินทางทั่วไทยสุขใจสงกรานต์ 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้รถมากกว่า 1.3 ล้านคันต่อวัน และให้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า 66 ล้านบาทต่อวัน ชี้เทศกาลสงกรานต์ 2567 ได้ยกเว้นค่าผ่านด่วนฉลองรัชเพิ่มอีก 1 สายทาง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน รวมถึงอำนวยความสะดวก และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จึงได้สั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พิจารณายกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษในสายทางอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก ทั้ง กทพ. ได้ดำเนินการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 6 สายทาง ดังนี้

ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ประกอบด้วย

1. ทางพิเศษบูรพาวิถี

2. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์)

3. ทางพิเศษฉลองรัช

ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ประกอบด้วย

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

2. ทางพิเศษศรีรัช

3. ทางพิเศษอุดรรัถยา

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดย กทพ. ได้เริ่มยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ในทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ต่อมาช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ในทางพิเศษกาญจนาภิเษก ในปี พ.ศ. 2562 และได้เริ่มยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งวันสงกรานต์และปีใหม่ สำหรับในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และในเทศกาลสงกรานต์ 2567 ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช เพิ่มอีก 1 สายทาง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้รถมากกว่า 1.3 ล้านคันต่อวัน และให้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า 66 ล้านบาทต่อวัน รวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศและลดมลพิษทางอากาศด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ประหยัด และปลอดภัย ตามนโยบาย “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”