ขบ.เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2560

0
175

 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 พร้อมตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก “ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง Safe Drive, Save Lives” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ อาคาร 3 และบริเวณด้านหน้า อาคาร 1 ขบ.

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ กล่าวว่า นอกจากมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 กระทรวงคมนาคมจะดำเนินมาตรการ 7 + 7 + 7 จัดกิจกรรมสำหรับสร้างการเดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ในช่วงวันที่ 7 – 24 เมษายน 2560 “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Culture)” โดยมี KEY MESSAGE คือ “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ช่วง 7 แรก ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2560 เน้นที่คน ด้วยการเริ่มสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้อยู่ในใจคนไทยทุกคน ช่วง 7 กลาง ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 เน้นที่ถนนและรถ ด้วยการจัดคาราวานความปลอดภัยภายใต้นโยบาย One Transport ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกการเดินทางอย่างเข็มข้นและจริงจัง มุ่งสู่เป้าหมายทุกคนต้องปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคม และสื่อสารไปยังสื่อต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการประเมินผลและวิเคราะห์อุบัติเหตุเชิงลึก ดำเนินมาตรการความปลอดภัยใน 4 จังหวัดนำร่อง คือ สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และขอนแก่น และช่วง 7 หลัง ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2560 เน้นที่การบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน สานต่อวัฒนธรรมทางถนน การประเมินผล กำหนดมาตรการในช่วงต่อไป และกำหนดกิจกรรมที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งปี