เปิดการเดินรถ ‘Smart City Bus’ บขส.ขอนแก่นแห่งที่ 3-สนามบินขอนแก่น

0
421

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 จังหวัดขอนแก่น สาย 24 ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 – ท่าอากาศยานขอนแก่น (Smart City Bus) และโดยสารรถรอบปฐมฤกษ์ 23 เมษายน 2560 ณ ท่าอากาศยาน ขอนแก่น โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เจ้าหน้าที่และภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติ

กระทรวงคมนาคม วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความเชื่อมโยง ได้แก่ การเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ด้วยรถโดยสารประจำทางสายที่ 24 ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 – ท่าอากาศยานขอนแก่นเชื่อมโยงการเดินทาง ระบบการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางในจังหวัดของแก่น และผู้มาเยือน ที่จะได้ใช้บริการรถสาธารณะที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ทั้งนี้ รถโดยสารประจำทางสายที่ 24 ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 – ท่าอากาศยานขอนแก่น ให้บริการประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นทั้ง 3 แห่ง ศูนย์การค้า และชุมชนเมืองในตัวจังหวัด โดยบริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด ทำการเดินรถโดยสารปรับอากาศ มีระบบ ติดตามตัวรถ (GPS) บริการ Wi-Fi ระบบกล้องวงจรปิดในตัวรถ อีกทั้งสามารถสืบค้นตำแหน่งรถ และตัวตนของพนักงานขับรถที่ให้บริการได้