ผู้บริหารการรถไฟฯ-วิศวกรรมสถานฯลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุเครนหล่นทับคนงานดับ 3 ราย

0
216

 

วันนี้(29 เมษายน 2560) นายประเสริฐ อัตตะนันทน์ รองผู้ว่าการกลุ่มระบบรถไฟฟ้า และดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโครงสร้างในส่วนของ SUPPORT ของ LAUNCHER ที่ใช้สำหรับการติดตั้งทางรถไฟยกระดับ

โดยนายประเสริฐ ได้ชี้แจงถึงการเกิดอุบัติเหตุว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. ขณะที่ผู้รับจ้าง ITD (สัญญา 2) กำลังเดิน Truss No.3 (Launcher) จาก Pier 364 ไปยัง Pier 365 เพื่อเตรียมการติดตั้ง Viaduct Segment ช่วง P363-P364 เกิดเหตุ LCB (โครงสร้างเหล็กสำหรับรองรับ Truss ซึ่งยึดบนหัวเสาโดย PT Bar 4 เส้นฝังในหัวเสา) ซึ่งวางบนหัวเสา P364 ร่วงหล่นลงมาพร้อมคนงาน 3 คน ที่ปฏิบัติงานควบคุมการติดตั้ง Truss อยู่บนหัวเสา ทำให้คนงานร่วงหล่นลงมาเสียชีวิตทั้งหมด

“จากการสอบถามผู้ควบคุม Truss ได้รายละเอียดว่า ในระหว่างการเดินหน้า Truss เกิดเหตุมีการติดขัดของ roller ทำให้ Truss ไม่สามารถเดินหน้าได้ ผู้ควบคุมจึงได้บังคับเดิน Truss ถอยหลังแต่ Truss ยังคงติดขัดอยู่ เมื่อเพิ่มแรงดึงถอยหลังมากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สมควรที่จะบังคับให้เดินถอยหลัง จึงทำให้เกิดแรงดึงตัว LCB มาทางด้านหลังทำให้ PT Bar ที่ยึด LCB กับหัวเสาขาดอุปกรณ์ LCB ทั้งชุด พร้อมคนงาน 3 คนซึ่งมี Safety Belt ยึดเกาะกับ LCB ร่วงหล่นลงมาจากหัวเสาเสียชีวิต  คือ   นายสงัด เทพสันทัด อายุ 50 ปี  นายไมตรี สุภาศิวัฒน์ อายุ 33 ปี  และนายสันติพงษ์ แซ่ว่าง อายุ 22 ปี  ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยจากผู้รับจ้างและกองทุนทดแทน รายละประมาณ 540,000 บาท”

ส่วนการดำเนินการก่อสร้าง การรถไฟฯ ได้ให้ทางบริษัทฯ หยุดงานอุปกรณ์ประเภทเดียวกันทั้งหมดจนกว่าผลการสอบสวนหาสาเหตุจะแล้วเสร็จ และต้องมีการเรียกบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้นและนำเสนอมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุขึ้นอีก อย่างไรก็ดี การรถไฟฯ จะกำชับผู้รับจ้างโครงการในทุกโครงการก่อสร้างของการรถไฟฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการตรวจสอบและติดตามในเรื่องดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานในโครงการเป็นหลัก ในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์การสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตมา ณ ที่นี้