ทลฉ. เตรียมสร้างสำนักงานใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0
249

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เปิดเผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของ ทลฉ. และสำนักงานให้เช่า (Laem Chabang Port Head Office : LCP HO & Office Space) ภายใต้แนวคิดความเป็นอาคารเขียว (Green Building) พื้นที่โซน 2 บนพื้นที่ 240 ไร่ (ติดถนนสุขุมวิทบริเวณสี่แยกทางเข้า ทลฉ.)

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร

โดยจะนำเอาการออกแบบแบบบูรณาการผสมผสานการประหยัดพลังงานเข้ากับการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวความคิดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ ทลฉ. ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อาคารดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจัดทำเอกสารการประกวดราคาฯ และเอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการจัดทำเอกสารราคากลาง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2561

สำหรับอาคารฯ ดังกล่าว ทลฉ. ได้ดำเนินการจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาออกแบบในรายละเอียดการก่อสร้างอาคารฯ ภายใต้แนวความคิดของความเป็นอาคารเขียวที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์ใช้สอยแก่ผู้ใช้อาคารได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีมาตรฐานการออกแบบอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability: TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute) ซึ่งอาคารฯ จะถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงวงรี มี 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 21,702 ตารางเมตร ผู้ใช้อาคารสามารถเห็นทัศนียภาพภายนอกเป็นมุมกว้างรับแสงธรรมชาติได้ดี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบที่จอดรถประสิทธิภาพสูง ระบบประหยัดน้ำที่ทันสมัย การซึมน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณสวนนั่งเล่นของอาคารฯ ออกแบบให้มีพื้นที่รับลมธรรมชาติ ใช้หลักการออกแบบเน้นพึ่งพาธรรมชาติ และใช้ระบบพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคาร่วมกับไฟฟ้าแสงสว่าง LED ในส่วนกลาง