เปิดใช้ถนนเลี่ยงเมืองโคราชด้านตะวันออก ระยะทางกว่า 16 กม.ลดปัญหาจราจรในเขตเมือง 

0
234

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 16.332 กิโลเมตร แล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้เพื่อเป็นทางเลี่ยงเมืองด้านตะวันออก และลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันในเขตเมืองนครราชสีมา มีปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากปริมาณรถหนาแน่น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาไม่ครบวงรอบ มีเพียงทางหลวงหมายเลข 204 เป็นถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตก และไม่มีถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออก ทำให้ผู้ใช้ทางต้องวิ่งผ่านเขตเมือง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และทางหลวงหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตรอบตัวเมืองนครราชสีมา
ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออกของเมืองนครราชสีมา (ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวม) เมื่อปี 2557 ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 16.332 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทางหลวงหลัก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2 ด้านทิศเหนือของสายทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงกลางสายทาง และทางหลวงหมายเลข 224 ด้านทิศใต้ของสายทาง ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าวจะเชื่อมโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาให้สมบูรณ์ ลดปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยระบายการจราจรในเขตเมืองไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ของพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี เป็นต้น รวมทั้งรองรับการขยายตัวในเขตเมือง และช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต