เชื่อมต่อแล้ว! “สายสีม่วง-สีน้ำเงิน” เปิดให้บริการ 11 ส.ค.นี้

0
156

 

นายอาคมเติม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังตรวจความพร้อมในการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – บางซื่อ และสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – บางซื่อ เป็นการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ซึ่ง รฟม. ได้เร่งรัดให้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้รับสัมปทานโครงการฯ ดำเนินงานติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า ประกอบด้วย ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า และระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ การจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าในช่วง 1 สถานี จนแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560 และทดสอบอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และการทดสอบรวมระบบ โดยมีการทดลองเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริง (Trial running) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – บางซื่อ อย่างเป็นทางการ ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน และจะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ในการเปลี่ยนระบบระหว่างสายฉลองรัชธรรม – สายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีเชื่อมต่อคือ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนได้สะดวกยิ่งขึ้น