การรถไฟฯเปิดให้บริการเดินรถสายอิสาน(หนองคาย)ตามปกติ

0
141

หลังเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีโคกคลี-ช่องสำราญ และปิดทับหน้าอุโมงค์เขาพังเพยทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นรอยต่อที่อยู่ระหว่างอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี กับอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟสายชุมทางแก่งกอย(สระบุรี)-ชุมทางบ้วใหญ่(นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการเดินขบวนรถไฟในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หนองคาย) ต้องเปลี่ยนการเดินรถสายหนองคายไปเดินในเส้นทางสายชุมทางบัวใหญ่-นครราชสีมา-แก่งคอย ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.นั้น
การรถไฟฯได้ทำการตักดินออกจากปกาอุโมงค์เพื่อเคลียร์พื้นที่ที่ปิดทับกิดขวางการเดินรถออกจนสามารถเปิดการเดินรถขบวนรถหว่าง แผ่นดินทอง-ช่องสำราญ-บ้านวะตะแบก ได้ตั้งแต่เวลา 18.00 ของวันที่ 28 ก.ค. ทั้งนี้ การรถไฟฯได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด