“อาคม”ลงพื้นที่ผนึกความร่วมมือทุกฝ่ายคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมขัง ท่าอากาศยานสกลนคร

0
174

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ ท่าอากาศยานสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสกลนคร ผู้แทนกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ประกาศ NOTAM ปิดทางวิ่ง 05/23 (R/W 05/23) และทางขับสาย A (Taxiway A) ณ ท่าอากาศยานสกลนครต่อไปจนถึงวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น. เพื่อแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณทางขับสาย A (Taxiway A) หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2. ให้สายการบินช่วยเหลือผู้โดยสาร และแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยเบื้องต้นผู้โดยสารสามารถคืน/เปลี่ยนบัตรโดยสาร หรือเปลี่ยนเส้นทางได้และประสานกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำจังหวัดสกลนคร และ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร จัดรถตู้ หรือรถบัสเพื่อนำผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางระหว่างท่าอากาศยานสกลนคร กับท่าอากาศยานนครพนม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารและประชาชน
3. การจัดการน้ำที่ท่วมขัง ได้ขอความร่วมมือ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อระดม เครื่องสูบน้ำ รถขุด และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าพื้นที่ในวันที่ 30 กรกฏาคม2560 เพื่อเร่งสูบน้ำและทำคันกั้นน้ำ โดยเร่งด่วน
4. มอบให้ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ดำเนินการปรับพื้นผิวถนนทางเข้าท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
5. ให้ ทย. วางแผนการแก้ไขและป้องกันระยะยาว ให้การดำเนินการทุกส่วนคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารมากที่สุด
ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสกลนครว่า ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของท่าอากาศยาน ขอให้ร่วมกันสู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ต่อไป