ท่าอากาศยานดอนเมืองแนะเส้นทางเดินรถช่วงทดลองปิดสะพานเข้าสนามบินดอนเมือง 31 ก.ค. – 2 ส.ค.

0
155

 

ตามที่กรมทางหลวงได้มีโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งขาออก บริเวณสะพานทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วง กม. 24+279 หรือบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง (ระหว่างประเทศ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเป็นคอขวด ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้จะมีการเพิ่มช่องจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องจราจร และจะต้องทำการทุบสะพานทางเข้าท่าอากาศยานฯ และปิดช่องทางดังกล่าวระหว่างการก่อสร้าง

โดยเบื้องต้นจะทำการทดลองปิดจราจรตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.60 – 2 ส.ค.60 เพื่อประเมินสภาพการจราจร ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองต่อไป

ผู้ที่จะใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ ดังนี้
1. เส้นทางเข้า ทดม. ไปยังอาคารผู้โดยสาร
1.1 ทางยกระดับเข้า ทดม.บริเวณ คลังสินค้า (สะพานกลับรถที่ 1 ใช้ถนนเลียบแนวรั้วขนานกับถนนวิภาวดีรังสิต จากทิศใต้ขึ้นเหนือ)
1.2 ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ลง ทดม.
1.3 สะพานกลับรถฐานทัพอากาศ เมื่อลงจากสะพานกลับรถ
-ใช้ประตู ทดม. ช่องทาง 3 สำหรับผู้โดยสารขาออก
-ใช้ประตู ทดม. ช่องทาง 4 สำหรับผู้โดยสารขาเข้า และรถโดยสารสมาชิก ATTA
2. เส้นทางออกจาก ทดม. ไป ถนนวิภาวดีรังสิต
2.1 ประตู ทดม. ช่องทาง 5 เฉพาะรถบัส
2.2 ประตู ทดม. ช่องทาง 6 เฉพาะรถบัสที่ลงมาจากขาออก อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และรถบัสที่มีความสูงมากกว่า 4 เมตร ที่ลงมาจากขาออก อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2
2.3 ประตู ทดม. ช่องทาง 8 และ 9 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถ Taxi สาธารณะ

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ท่าอากาศยานดอนเมืองขอแนะนำให้ผู้โดยสาร เผื่อเวลาเดินทางมาที่สนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย
3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี
ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)