พญาไท-เปาโล จับมือ รักลูกกรุ๊ป จัดโครงการ “รักลูก Smart Parenting” สร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์-3 ขวบ

0
393

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลโล จับมือ บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด เซ็นสัญญาความร่วมมือโครงการ “รักลูก Smart Parenting” ตอบโจทย์ Life Style ครอบครัวยุค Social เสริมสร้างความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่รู้ใจ

คุณเจียระไน บุญประสาทสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด รพ.พญาไท 2 และรักษาการผู้จัดการส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เปิดเผยถึงโครงการ “รักลูก Smart Parenting”  ว่า โครงการนี้เป็นการร่วมมือของสององค์กรคุณภาพ ได้แก่ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลโล และ คุณชนิดา อินทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด ที่ได้คำนึงถึงสังคมและประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์และการดูแลลูกในวัยแรกเกิดถึง 3 ปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนาเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  รู้ถึงวิธีการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์และในส่วนของคุณแม่ลูกเล็ก ให้ได้รับความรู้เทคนิคต่างๆ ในการเลี้ยงลูกให้เติบโตแบบมีพัฒนาการที่ดีสมวัยผ่านช่องทาง รักลูก Bookazing ที่ทางบริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยทีมแพทย์สหสาขาเฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อลดความกังวลใจ และเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณแม่และคุณพ่อมือใหม่ ที่สามารถเลือกรับความรู้ให้ตรงกับความต้องการของคุณและครอบครัว ตลอดระยะโครงการเป็นเวลา 1 ปี ที่จะร่วมมือกันดูแล

“สำหรับการผนึกกำลังในครั้งนี้ นับเป็นการทำงานด้านการตลาดร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และ รักลูก แล้วยังถือเป็นการขยายฐานลูกค้าของแต่ละองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มแม่ตั้งครรภ์ และครอบครัวที่มีลูกวัยแรกเกิดจนถึง 3 ปี โดยนอกเหนือจากการให้ความรู้ผ่านช่องทางรักลูก Bookazing แล้ว คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “รักลูก @ Hospitals” ซึ่งเป็นการให้ความรู้ที่จำเป็นแก่แม่ตั้งครรภ์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และผู้เชี่ยวชาญจากรักลูกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะมอบให้กับคุณแม่ที่มาฝากครรภ์และคลอดบุตรกับทางโรงพยาบาล อาทิ เช่น Gift Set ของขวัญสำหรับคุณแม่และลูกน้อย”

 

นอกจากการเซ็นสัญญาความร่วมมือในโครงการ “รักลูก Smart Parenting” ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนา ให้ความรู้กับกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ลูกเล็ก โดย พญ.นวลผ่อง เหรียญมณี กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคต่อมไร้ท่อ เบาหวานและการเจริญเติบโต ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 2 ในหัวข้อ “ไม่อยากให้ลูกโดนล้อว่าตัวเล็ก…พ่อแม่ป้องกันได้” โดยคุณหมอเปิดเผยถึงกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ว่า ในปัจจุบันเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อและคุณแม่ ให้ความสำคัญและเป็นกังวลกันมากก็คือ เรื่องความสูงของลูก ด้วยเหตุนี้จึงถือโอกาสหยิบนำประเด็นดังกล่าวมาจัดเป็นการเสวนาให้ความรู้แก่คุณพ่อคุณและผู้สนใจ

“ทั้งนี้ในเรื่องที่ลูกตัวเล็กกว่าเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันและลูกต้องโดนเพื่อนล้อว่าตัวเล็กอยู่บ่อยๆ หากคุณพ่อและคุณแม่ ไม่อยากให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกน้อย การเตรียมความพร้อมเพื่อให้รู้ถึงสาเหตุและสามารถพิจารณาได้ว่าลูกของคุณเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ คงเป็นแนวทางการป้องกันที่ดี ก่อนที่ความสูงจะเป็นได้แค่เรื่องในจินตนาการ เมื่อคุณพ่อคุณแม่พบความผิดปกติหรือสงสัยว่าลูกตัวเตี้ยกว่าที่ควรจะเป็น ต้องพาลูกมาพบกุมารแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อที่เชี่ยวชาญการดูแลเรื่องความสูง พร้อมนำข้อมูลน้ำหนัก ความยาว (ส่วนสูง) ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันมาให้แพทย์ด้วย เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที”

 

ด้าน คุณภูชิชย์ ฝูงชมเชย นักกิจกรรมบำบัดประจำศูนย์พัฒนาการเด็ก รพ.พญาไท 2 เปิดเผยถึง เรื่องพัฒนาการของลูกสามารถสร้างได้ว่า “เด็กที่เข้ารับบริการทางกิจกรรมบำบัดของศูนย์พัฒนาการเด็ก  กิจกรรมที่เราจัดให้จะผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาของเด็กแต่ละคน ซึ่งผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมและรับรู้ในการทำกิจกรรมเพื่อที่จะได้นำไปสอนต่อที่บ้าน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นหลัก ให้ยอมรับและหากเข้าใจปัญหาของเด็กได้เร็วมากเท่าไหร่ ผลของการรักษาก็จะยิ่งมีผลดีมากขึ้นเท่านั้น โอกาสเป็นของเด็กทุกคน เพราะเราเชื่อว่าพัฒนาการของเด็ก เปลี่ยนแปลงได้ การดูแลลูกที่ถูกต้องในวัยที่สำคัญ เป็นการพัฒนาเด็กให้เป็นคนที่มีคุณภาพ”