“ประยุทธ์” ลงนามยกเลิกกรอกใบ ตม.6 แก้ปมล่าช้า

0
140

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ลงนามยกเลิกแบบรายการบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) เพื่อแก้ปมปัญหาความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกประเทศ

สืบเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ผู้โดยสารออกมาโวยวายที่ต้องรอตรวจเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)  ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นเวลานานกว่า 5  ชั่วโมง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60  ที่ผ่านมา  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 60 ให้ยกเลิกแบบรายการบุคคล  ซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6)  เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60  ตามกฎกระทรวง  กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่…)

อย่างไรก็ตาม  การยกเลิกแบบรายการบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ท้ายกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไป ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับมามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่6) พ.ศ.2560 และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน