การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา รวมใจภักดิ์ รักนี้แด่แม่หลวง ปวงชาวไทย”

0
129

 

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตร เทิดไท้องค์มหาราชินี การจัดเดินรถจักรไอน้ำพิเศษ ขบวนประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี  

เช้าวันนี้ (12 สิงหาคม 2560) ณ สถานีกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “12 สิงหา รวมใจภักดิ์ รักนี้แด่แม่หลวง ปวงชาวไทย” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อสนองแนวพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมระลึกถึงพระคุณของแม่ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานีรถไฟกรุงเทพ รวมพลังแสดงความจงรักภักดี และเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีเปิดเดินขบวนรถจักรไอน้ำพิเศษนำเที่ยว กรุงเทพ – นครปฐม โดยมีนายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเดินขบวนรถจักรไอน้ำ

นอกจากนี้ ภายในสถานีกรุงเทพ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
พระราชจริยวัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชม และในช่วงเย็นเวลา 19.19 น. การรถไฟฯได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมจุดเทียนชัย
สว่างไสวทั่วสถานีกรุงเทพ โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดี