ขบ.ยันไม่ขึ้นราคาค่าโดยสารช่วงเปลี่ยนผ่าน 2 ปี

0
118
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายการปฏิรูปเส้นทางเดินรถจำนวน 269 เส้นทางนั้นยืนยันว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านระยะเวลา 2 ปีซึ่งเป็นช่วงทดลองการเดินรถ และรับฟังเสียงประชาชนนั้น ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. จะไม่มีการปรับราคาค่าโดยสารอย่างเด็ดขาด และจะยังคงใช้อัตราค่าโดยสารเดิมไปก่อน ส่วนข้อกังวลว่าในอนาคตจะมีการปรับราคาค่าโดยสารหรือไม่นั้น เรื่องนี้มีความเป็นไปได้ เพราะขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)เข้ามาศึกษาแนวทางปรับราคาค่าโดยสารให้เหมาะสม คาดจะได้ข้อสรุปภายใน 10 เดือน – 12 เดือน  
“สาเหตุที่ต้องมีการปรับค่าโดยสารนั้น เมื่อมีการปฏิรูปเส้นทางเดินรถและยกระดับบริการและเส้นทางเดินรถให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีได้ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริด้วย ส่วนกรณีที่สังคมตั้งข้อสงสัยกับการใช้อักษรภาษาอังกฤษเป็นชื่อสายรถเมล์จนอาจเกิดความสับสนนั้น ต้องยอมรับว่าการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเนื่องจากมีตัวเลขเพียงสองหลัก เช่น B45แตกต่างจากสายรถเมล์เดิมที่มีตัวเลขสามหลัก เช่น 501 อีกทั้งยังรองรับการพัฒนาเส้นทางเพิ่มเติมในอนาคตที่อยู่ในเขตหรือเส้นทางเดินใกล้เคียง อาทิ B46 B47และB48 เป็นต้น นอกจากนี้เส้นทางใหม่ยังใช้การจดจำแบบสัญลักษณ์โดยการใช้สีแบ่งเขตการเดินรถอีกด้วยเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ในช่วงระหว่างการทดลองเดินรถ 8 เส้นทาง ขบ.จะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายและอาจพิจารณาการใช้อักษรภาษาอังกฤษถ้ามีความจำเป็นโดยอาจพิจารณาเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างเดียวไปเลยก็ได้”