ท่าเรือมึนมหากาพย์ค่า “โอที”พ่นพิษ!

0
555

ฝ่ายบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มึนมหากาพย์ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที) หลังพนักงานฟ้องร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค่าโอทีเหมาจ่าย แถมยังพ่ายคดีฟ้องร้องจ่อจะต้องจ่ายย้อนหลังอ่วม ยังมาเจอดีเอสไอล้วงลูกสอบออกน้ำออกทะเลไปด้วยอีก

โดย เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายวิศวกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เข้ามาตรวจสอบการทุจริตเบิกจ่าค่าตอบแทน(โอที)ของ กทท.วงเงินกว่า 3,000 ล้านบาทนั้นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากพนักงาน กทท.ส่วนหนึ่งได้ฟ้องร้อง กทท.เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าล่วงค่าว่าไม่เป็นตามข้อกฎหมาย โดยมีการยื่นฟ้องตั้งแต่ปี 2547 และศาลแรงงานได้ตัดสินให้การท่าเรือแพ้คดี จากนั้นก็มีพนักงานทะยอยฟ้องร้อง กทท.เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้วงเงินโอทีที่ถูกฟ้องเพิ่มขึ้นจากระดับไม่กี่สิบล้านเป็นกว่า 3,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างปี 2545-2555 เนื่องจากมีพนักงานบางคนเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่ กทท.ยังจ่ายค่าโอทีแบบเหมาจ่าย ทั้งที่ พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้กำหนดให้จ่ายเป็นรายชั่วโมง จึงได้มีการไปฟ้องร้องศาลแรงงานเพื่อขอค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นรายชั่วโมง จนชนะคดีได้รับค่าตอบแทนย้อนหลัง ทำให้พนักงานคนอื่นฟ้องร้องเพื่อขอค่าตอบแทนบ้าง แต่ก็มีพนักงานบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพนักงานกลุ่มดังกล่าว เพราะเห็นว่าปัจจุบันก็ได้ค่าตอบแทนที่สูงตามอัตราเงินเดือนของแต่ละคนอยู่แล้ว จึงร้องเรียนปปช. และดีเอสไอให้เข้ามาตรวจสอบพนักงานที่เรียกร้องค่าโอทีดังกล่าว

อย่างไรก็ตามขณะที่ กทท.และอัยการกำลังต่อสู้ทางคดี ก็กลับมีพนักงานอีกส่วนไปยื่นเรื่องต่อดีเอสไอให้เข้ามาตรวจสอบการจ่ายเงินโอทีแบบเหมาจ่ายเดิมอีก จนดีเอสไอรับไว้เป็นคดีพิเศษอีก และมีการเรียกเอกสารหลักฐานย้อนหลังไปต้ังแต่ปี 2556 ก่อนสรุปว่าตรวจพบข้อบกพร่องของการจ่ายโอทีที่ไม่มีการปฏิบัติงานจริง และได้สรุปส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แล้วในขณะนี้

“ขั้นตอนหลังจากนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ป.ป.ช.ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน หากป.ป.ช.จะดำเนินการสอบเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ หรืออาจยึดตามข้อมูลที่ดีเอสไอเสนอมา หากป.ป.ช.ชี้มูลและส่งเรื่องมายัง กทท.ทาง กทท.ก็ต้องดำเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไปว่ามีใครบ้าง โดยเบื้องต้นได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบแล้ว”

เรือตรีทรงธรรม กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นอำนาจของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบจะพิจารณา ดังนั้นตนจะไม่มีการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงอะไรทั้งสิ้น เพราะหากแถลงข่าวก็เท่ากับว่าจะไปตอบโต้กับทางหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ขณะเดียวกันก็เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก

”ส่วนกรณีเงินโอทีนั้นสุดท้ายคงข้ึนอยู่กับศาลว่าจะชี้ขาดอย่างไร หากตัดสินให้ กทท.พ่ายคดีก็ต้องจ่ายย้อนหลังให้พนักงาน”