ขนส่งดันรถเมล์เชื่อมสนามบิน ต่อยอดขอนแก่นโมเดล

0
186

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ขบ.ได้เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกรมท่าอากาศยาน(ทย.)ในสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดันโครงการจัดจุดจอดรถสาธารณะภายในสนามบินภูมิภาคทั้ง 28 แห่ง เชื่อมต่อระบบขนส่งถายในจังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนระหว่างในเมืองสู่สนามบิน หรือไปยังสถานีขนส่ง อีกทั้งยังเป็นบริการทางเลือกควบคู่ไปกับรถแท็กซี่และรถลีมูซีนสนามบินตลอดจนเป็นการต่อยอดโครงการขอนแก่นโมเดลที่ดำเนินการเชื่อมต่อระบบขนส่งระหว่างสนามบินเพื่อสนับสนุนตลาดการท่องเที่ยว

สำหรับโครงการดังกล่าว น่าจะเริ่มใช้ได้เลยหลังจากลงนามเพราะที่ผ่านมาหน่วยงานขบ.ในแต่ละจังหวัดได้ประสานสนามบินและผู้ประกอบการแล้ว ซึ่งมีบางเส้นทางได้อนุมัติไปแล้ว อาทิ สนามบินอุดรธานี สนามบินชุมพร โดยสนามบินใหญ่ที่มีเที่ยวบินมากเช่นอุดรธานี จะจัดรถบริการตลอดทั้งวัน ขณะที่สนามบินเล็กอย่างชุมพรจะจัดรถบริการตามเที่ยวบินที่มี แบ่งเป็นสนามบินในเขตจังหวัดจะใช้รถหมวด1 ให้บริการ ส่วนสนามบินที่อยู่นอกตัวเมืองจะใช้รถหมวด 4 ให้บริการ โดยเส้นทางเดินรถดังกล่าวเพื่อเชื่อมสนามบินจะเปิดให้เอกชนขอเส้นทางเข้ามาได้ โดยไม่มีการลงทุนเพราะ ทย.แค่จัดพื้นที่จอดให้