จังหวัดราชบุรี-ค่ายบุรฉัตร-ซีพีเอฟ จัดวิ่งการกุศล สนับสนุนการศึกษาเยาวชนเมืองโอ่งมังกร

0
258

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และพลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ร่วมเป็นประธานเปิดงานวิ่งเพื่อการกุศล “CPF Ratchaburi Run For Charity 2017”  มีนักวิ่งร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน และสร้างกุศลมอบเงิน 240,000 บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนราชบุรี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กิจกรรม CPF Ratchaburi Run For Charity 2017 เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรค ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป และยังแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของชาวเมืองโอ่งมังกร ที่มาวิ่งเพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนชาวราชบุรีอีกด้วย

“ชมรม CPF Running Club นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจำนวน 240,000 บาท มอบเป็นทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดอริยวงศาราม อ.บ้านโป่ง และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์บูรณวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องเยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวราชบุรี” ผู้ว่าฯ ราชบุรี กล่าว

นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ในฐานะประธานชมรม CPF Running Club กล่าวว่า กิจกรรม “CPF Ratchaburi Run For Charity 2017” นับเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ในปี 2560 ที่จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศลเดือนละ 1 ครั้ง ในจังหวัดต่างๆ ที่มีโรงงานอาหารสัตว์ของซีพีเอฟตั้งอยู่ กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดราชบุรี ค่ายบุรฉัตร เทศบาลตำบลเขางู และหลายภาคส่วน รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีที่ผนึกกำลังให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์

“กิจกรรมดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ชาวราชบุรีสนใจหันมาออกกำลังกายมากขึ้น และได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยให้เยาวชนชาวราชบุรีได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น” นายวิโรจน์ กล่าว

ตั้งแต่ต้นปี 2560 CPF Run For Charity 2017 จัดขึ้นรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 มีผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คนแล้ว และได้มีส่วนช่วยสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่จัดการแข่งขันคิดเป็นมูลค่ารวม 1,350,000 บาทแล้ว กิจกรรมในครั้งต่อไป จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงงานอาหารสัตว์บกนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Koratfeedmill Run For Charity ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โดยปิดรับสมัครวันที่ 11 กันยายนศกนี้