ครม.ไฟเขียว “ตั๋วร่วม” ดีเดย์1 ต.ค.นี้

0
122

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าวันนี้้ ( 29 ส.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการระบบตั๋วร่วม (E-ticket) โดยมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการจัดตั้งบริษัทตั๋วร่วมในระยะแรกให้เป็นหน่วยธุรกิจภายใต้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำหน้าที่บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ (CTC) โดย สนข.จะให้สิทธิ์ รฟม.ใช้ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง ภายในเดือน ส.ค.นี้จะเจรจากับผู้ประกอบการภาคขนส่งและภายนอกขนส่ง เพื่อใช้งานระบบตั๋วร่วม และเจรจากับผู้ประกอบการเพื่อเข้ามาถือหุ้นใน CTC

“ภายในเดือน ก.ค. 2561 รฟม.จะจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม และให้ สนข.เสนอเรื่องการส่งมอบระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางให้ CTC เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณานำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบต่อไป ส่วนการให้บริการระบบตั๋วร่วมนั้น จะให้เริ่มใช้ในการเดินทางด้วยระบบรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เริ่ม 1 ต.ค. 2560 จากนั้นจะใช้กับรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน 4 สายได้ไม่เกิน ก.ค. 2561 ระยะต่อไปจะขยายให้ครอบคลุมทุกระบบขนส่ง ทั้งรถไฟฟ้าสายใหม่ ทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษ เรือโดยสาร และสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการนอกภาคขนส่งได้อีกด้วย