รอยบาทพ่อ…ผู้บุกเบิกถนนหนทาง

0
298

 

รอยบาทพ่อ…ผู้บุกเบิกถนนหนทาง

“ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงสนพระทัยและโปรดการขับรถมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระเยาว์ กอรปกับเหตุผลี่พระองค์ต้องพระประสงค์อยากสัมผัสสภาพจริงในแต่ละพื้นที่ ทำให้เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในหลวงโปรดการขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เองพระองค์เคยตรัสว่าจะได้สัมผัสปัญหาแบบเดียวกับประชาชน แล้วนำกลับมาหาทางแก้ไข้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน” นี่คือคำกล่าวของข้าราชการที่เคยถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ยืนยันถึงพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันกว้างไกล ที่ได้อุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุดของราษฎรตลอดการครองราชย์ 70 ปี

1164189759 5910

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 70 ปี่ที่แล้ว ทั่วโลกพึ่งผ่านห้วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 และก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเย็น ถนนหนทางของประเทศไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาเฉกเช่นทุกวันนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลบนป่าบนเขาสูงที่หน่วยงานราชการเข้าไม่ถึง ถนนหนทางก็เป็นถนนแคบๆ หรือไม่ก็เป็นถนนลูกรัง ขรุขระ และเต็มไปด้วยฝุ่น ทำให้การสัญจรไปมาในยุคนั้นสมัยนั้นสุดแสนลำบาก ผนวกกับประชาชนก็ยากจน ไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพเป็นของตัวเอง

“แม้ถนนหนทางจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรของพระองค์ ถ้าหากเส้นทางใดที่พอจะรถพระที่นั่งผ่านไปได้ พระองค์ก็จะผู้เปิดทางในพื้นที่นั้น ด้วยการทรงขับรถไปด้วยพระองค์เอง หรือไม่ก็เสด็จพระราชดำเนินตามทางลาดพระบาท ข้ามป่าเขาลำเนาไพร ข้ามหนองน้ำ สะพานไม้ เพื่อให้ถึงและได้ทราบถึงสภาพปัญหาและชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของอาณาประชาราษฎร์ แล้วนำกลับมาคิดแนวทางในการแก้ไขให้ตรงจุด เกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กับพสกนิกรชาวไทยได้อยู่ดีมีสุข”

f11636773-12

อานิสงส์จากการเปิดทางในพื้นที่ต่างๆตลอดห้วงเวลาการทรงงาน ทางผลให้วันนี้ถนนหนทางได้รับการพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายอย่างถึงที่สุด เอื้อประโยชน์ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมือง หากเปรียบโครงการตามพระราชดำริต่างๆเป็นต้นไม้ที่พ่อหลวงทรงปลูกไว้ในวันนั้น ถึง ณ วันนี้ ต้นไม้ต้นนั้นก็ได้ออกดอกออกผลและแตกกิ่งก้านสาขาให้ลูกๆได้เก็บเกี่ยวดอกผลไปใช้ประโยชน์ ได้พึ่งพิงร่มเงาต้นไม้ใหญ่อย่างผาสุขร่มเย็น แม้วันนี้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยจะเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยแล้ว แต่พระมหากรุณาธิคุณจะยังคงจารึกในใจลูกไทยทุกดวงตราบนิจนิรันดร์