ทช. ทุ่ม 476 ล้านขยายถนนกัลปพฤกษ์ 6 เลน คาดแล้วเสร็จปลายปี 62

0
204

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์(ช่วงกาญจนาภิเษก-ถนนราชพฤกษ์) ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายถนนกัลปพฤกษ์ เพิ่มประสิทธิภาพและอายุ การใช้งานของถนนกัลปพฤกษ์ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม เพิ่มความปลอดภัยช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันถนนกัลปพฤกษ์มีช่องจราจร 4 ช่อง ไป-กลับโดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ไปสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์บริเวณ สวนเลียบ แม้ว่าที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนสุขาภิบาล 1 และถนนกำนันแม้นแล้วเสร็จ โดยสามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีการจราจรที่ติดขัด โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ต่างระดับสวนเลียบ (ถนนกัลปพฤกษ์ตัดกับถนนราชพฤกษ์) ทช.จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่องจราจร จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ไป-กลับ เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมปรับปรุงคอสะพาน และก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองบางโคลัด รวมทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 476.317 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายถนนโดยเฉพาะการกระจายปริมาณจราจรออกเมืองในชั่วโมงเร่งด่วนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจบริเวณถนนกัลปพฤกษ์และสนับสนุน การเดินทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงตากสิน- บางหว้า ได้อีกทางหนึ่ง