ทล.เปิดให้สัญจรแล้ว “ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง – ต้นเปา)”

0
149

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง – ต้นเปา) ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+200 และ กม.11+125 – กม.15+310 มีจุดเริ่มต้นโครงการที่แยกสะเมิง – แยกต้นเปาพัฒนา(หลุยส์) ระยะทางยาว 12.38 กิโลเมตร งบประมาณ 598,430,511 บาท ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มความสามารถเครือข่ายขนส่งและระบบการควบคุมการจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตพื้นที่และการเพิ่มของปริมาณการจราจรในอนาคต
ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างขยายจาก 2 ช่อง จราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต 2 ชั้น ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร และด้านในกว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบบ Depressed Median และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน กรมทางหลวงยังได้ทำการก่อสร้าง “วงเวียนปลอดภัยเชื่อมใจชุมชน” บริเวณ กม.14+550 และ กม.14+955 (ชุมชนป่าตึง) บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงโดยการออกแบบจุดตัดและทางแยกเดิม ให้เป็นระบบการควบคุมทางแยกโดยการใช้วงเวียนขนาดเล็กแทน ซึ่งเมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ชุมชนบริเวณดังกล่าวเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 121 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 เหมืองกุง – ต้นเปา จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้เดินทาง ตลอดจนเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผังเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โทร 0 5326 0676 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)