คค.จัดกิจกรรม “สืบศาสตร์สองราชัน รังสรรค์คมนาคมไทย”

0
236

กระทรวงคมนาคม จัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “สืบศาสตร์สองราชัน รังสรรค์คมนาคมไทย”

กระทรวงคมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “สืบศาสตร์สองราชัน รังสรรค์คมนาคมไทย” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงน้อมนำ สืบสานพระราชดำริพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจ ดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระบรมราชชนกนาถ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “สืบศาสตร์สองราชัน รังสรรค์คมนาคมไทย” ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงฯ ผู้บริหารส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ซึ่งล้วนให้ประชาชนชาวไทยมีความผาสุก ร่มเย็น และประเทศชาติมีความอุดมสมบูรณ์ เจริญก้าวหน้า รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกระทรวงคมนาคมอย่างใหญ่หลวง โดยทรงวางรากฐานและพัฒนางานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยตลอดมา โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การเสวนา “เรื่องเล่าในหลวง จากหัวใจพสกนิกร” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจจากผู้เคยถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท โดย นายพิเชียร เจริญกลกิจ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และนางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา รวมทั้งการจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “สืบศาสตร์สองราชัน รังสรรค์คมนาคมไทย” เป็นการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และพระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง ของทั้งสองพระองค์ ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความห่วงใย และมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาปัญหาการจราจรทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคต่าง ๆ โดยการจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้
1. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดแสดงนิทรรศการที่ทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกนาถ
2. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการคมนาคมขนส่ง ที่สะท้อนให้เห็นความรักและความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์
3. “พระก่อพระเกื้อเกล้า…ชาวทาง” จัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการคมนาคมทางบก อาทิ ถนนห้วยมงคล ถนนสายบ้านวาก – บ้านใหม่ – บ้านแม่ตะไคร้ – บ้านห้วยแก้ว โครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเมืองหลวง เป็นต้น
4. “พระบารมี…พิพัฒน์รถไฟไทย” จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ และสถานีรถไฟที่ทรงใช้เป็นสถานที่ประทับ ขึ้น – ลง รวมถึงภาพประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย สายเฉลิมรัชมงคล
5. “พระบารมีแผ่ไพศาล…ทั่วน่านฟ้าไทย” จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวข้องการคมนาคมทางอากาศ และพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานนามเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พระราชทานนามท่าอากาศยานที่สำคัญของประเทศไทย นับเป็นมงคลสูงสุดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพสกนิกรชาวไทย
6. “สายน้ำแห่งศรัทธา…ใต้ร่วมพระบารมี” จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำ และแนวพระราชดำริในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย