กทพ.ลงนามสัญญจ้างก่อสร้าง ‘อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.’ วงเงิน 4.8 พันล้าน คาดแล้วเสร็จต.ค.ปี 63

0
267
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้าง”ทีฆาก่อสร้าง”ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อเป็นศูนยกลางควบคุมสั่งการระบบจราจรและการกู้ภัยทุกสายทางของกทพ.พร้อมบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบวงจร ออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สะท้อนถึงความเป็นองค์กรยุคใหม่ วงเงินก่อสร้างทั้งหมด 4.8 พันล้าน คาดแล้วเสร็จต.ค.ปี 63 
พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 ชั้น 3 กทพ. จตุจักร โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. และนายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาฯ
นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ เปิดเผยในรายละเอียดว่า ปัจจุบันบทบาทหน้าที่และภารกิจของ กทพ. ซึ่งมีทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 8 สายทาง รวมระยะทางกว่า 224 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีศูนย์ควบคุมทางพิเศษของแต่ละสายทาง ทำหน้าที่ศูนย์ควบคุมดูแลบริหารจัดการด้านการจราจรและการกู้ภัยเฉพาะทางพิเศษสายนั้นๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการจราจรและการกู้ภัยบนทางพิเศษมีความเป็นเอกภาพ จึงจำเป็นต้องมีศูนย์บริหารทางพิเศษเพื่อทำหน้าที่อำนวยการและสั่งการศูนย์ควบคุมทางพิเศษของทุกสายทางให้อยู่ที่เดียวกัน (Single Command Center) รวมถึงการเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการประชาชน และเตรียมความพร้อมในการขยายตัวขององค์กรในอนาคต
การทางพิเศษฯ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งเป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้อนถึงความเป็นองค์กรยุคใหม่ โดยรวมระบบการปฏิบัติงานที่สามารถควบคุมการสั่งการทั้งด้านการบริหารจัดการระบบจราจรและการกู้ภัย ของทุกสายทางของ กทพ. รวมถึงสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร ซึ่งอาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารสูง 28 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ108,026 ตารางเมตร โดยมีวงเงินในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 4,800 ล้านบาท มีบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีแผนงานที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปี 2563
 “ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เสร็จสมบูรณ์ อาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานจราจรบนทางพิเศษและการกู้ภัยแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนต่อไป” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด