SME Development Bank ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศล

0
274

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร สหภาพแรงรัฐวิสาหกิจ SME Development Bank และพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560  สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญริมน้ำ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา สนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย ศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาสืบต่อไป ณ วัดพิกุลเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา