PROWASTE วางใจใช้ KIAT ขนส่งกากอุตสาหกรรม

0
274

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PROWASTE ผู้ให้บริการในการจัดการกากอุตสาหกรรม ด้วยการบำบัดและการกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตร แต่งตั้งบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ผู้นำด้านการให้บริการการขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษในประเทศไทย เป็นผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรมป้อนเข้าสู่ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดสระแก้ว มั่นใจธุรกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมมีโอกาสเติบโต เผยมีกำไรต่อเนื่องหลังเปลี่ยนทีมบริหารชุดใหม่

รศ. ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือPROWASTE เปิดเผยว่าล่าสุดบริษัทฯ ได้เพิ่มผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรมอีก 1 ราย โดยได้แต่งตั้ง บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าพิเศษ โดยระยะเริ่มต้นจะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ 5 คันในการขนส่งกากอุตสาหกรรมจากโรงงานในจังหวัดระยองไปยังศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่จังหวัดสระแก้ว

ปัจจุบัน PROWASTE มีความสามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับกับกากอุตสาหกรรมได้อีกจำนวนมาก เพราะปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้พื้นที่บริการในการจัดการกากอุตสาหกรรม ด้วยการบำบัดและการกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายไปเพียง 10% ของพื้นที่ที่มีอยู่มากกว่า1,000 ไร่ในจังหวัดสระแก้ว โดยเป็นพื้นที่ที่มีใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขยายบริการในการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ร.ศ. ดร.วิไลลักษณ์ กล่าว

“บริษัทฯ ไว้วางใจเกียรติธนาขนส่งฯ เพราะเราเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเกียรติธนาขนส่งฯ ในการการขนส่งสินค้าพิเศษ โดยเฉพาะวัตถุอันตรายต่าง ๆ รวมไปถึงกากอุตสาหกรรม ซึ่งตามแผนงานของบริษัทฯ เราตั้งเป้าเติบโต 20% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจะนำมาซึ่งการขยายจำนวนรถในการขนส่งที่จะเติบโตร่วมกันกับเกียรติธนาขนส่งฯ เพราะเกียรติธนาขนส่งฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งให้กับเราอย่างต่อเนื่อง” ร.ศ. ดร.วิไลลักษณ์ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ร.ศ. ดร.วิไลลักษณ์ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PROWASTE ว่า ภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ของในบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และได้เปลี่ยนทีมงานการตลาดใหม่ทั้งทีม เพื่อให้การทำการตลาดสอดคล้องกับแนวทางการบริหารใหม่ในการขยายตลาดไปยังลูกค้าใหม่ พร้อมรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าปัจจุบัน ทำให้สามารถบริหารธุรกิจของบริษัทและพลิกมามีกำไรในปีนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มั่นใจว่าธุรกิจการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคต เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่าว มีผู้ที่สามารถให้บริการภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเพียง 3 รายเท่านั้น และมีเพียง PROWASTE รายเดียวที่ยังคงมีพื้นที่เหลือพอที่จะรับลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้อีกจำนวนมาก ร.ศ. ดร.วิไลลักษณ์ กล่าว

“การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย ยังคงเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐบาลได้กำหนดการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล จึงทำให้รัฐบาลเร่งกวดขันกับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการบำบัดและกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นตามหลักวิชาการ เพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังคงมีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมภาคการผลิตให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังเดินหน้าส่งเสริม Eastern Economics Corridors หรือ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัทฯ ยิ่งเห็นโอกาสทางธุรกิจของ PROWASTE ดังนั้น การเร่งปรับเปลี่ยนภายในองค์กร พร้อม ๆ กับการเพิ่มพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้น เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเติบโตตามตลาดในอนาคต” ดร.ศ. ดร.วิไลลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทางด้าน นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ผู้นำด้านการให้บริการการขนส่งวัตถุอันตราย และสินค้าพิเศษในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานด้านการขนส่งกากอุตสาหกรรมให้กับ PROWASTE บริษัทฯ เรามีความพร้อมในการทำงานให้กับ PROWASTE เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าพิเศษและ สินค้าพิเศษประเภทวัตถุอันตราย รวมทั้งกากอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือน้ำมันเชื้อเพลิงรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี

“บริษัทฯ พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมของ PROWASTE ซึ่งเราเองมีความรู้ความสามารถในธุรกิจขนส่งสินค้าพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการขนส่ง คือ Guardian System ซึ่งเป็นระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุก มาติดตั้งในห้องโดยสารของรถขนส่งทุกคัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบริหารฟลีทขนส่งให้กับลูกค้าทุกรายของเกียรติธนาขนส่งฯ รวมทั้งรถทุกคันที่นำมาขนส่งกากอุตสาหกรรมให้ PROWASTE ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากากอุตสาหกรรมจะถูกขนส่งจากโรงงานไปยังศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของ PROWASTE ที่จังหวัดสระแก้ว ตรงตามตารางเวลางานและด้วยความปลอดภัยสูงสุด” นายคีรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย