SME Development Bank ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการลูกค้า จ.ตรัง เสริมแกร่ง SMEs หนุนเข้าสู่แหล่งทุน

0
282

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) นำทีมผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการลูกค้าธนาคาร บริษัท สวนผักสวัสดี จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ บริษัท เค้กตรัง เบเกอร์รี่ จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมเค้กและเบเกอรี่ และบริษัท อินเตอร์เฟอร์นิเทค จำกัด ประเภทธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออก เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมนำข้อมูลไปวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร เติมเต็มความต้องการของลูกค้าต่อยอดธุรกิจให้เติบโตก้าวเข้าสู่ SMEs 4.0 พร้อมทั้งร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรอบความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนา SMEs เข้าสู่แหล่งทุน” ในการประชุมสัญจรใต้ สมาพันธ์ SME ไทย ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา