นายกฯเยี่ยมชมการจัดแสดงรถโดยสารประจำทางที่ติดตั้งระบบ E-Ticket และ GPS 

0
189

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดแสดงรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่ติดตั้งระบบ E-Ticket และ GPS พร้อมทดลองใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่องอ่านบัตรที่ติดตั้งบนรถโดยสาร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการ ขสมก. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ขสมก. เข้าร่วมการเยี่ยมชม ทั้งนี้ ขสมก. ได้นำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และระบบ GPS มาติดตั้งบนรถโดยสารประจำทาง เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก ปลอดภัย และสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้ทุกระบบ โดยเบื้องต้นจะติดตั้งเครื่องอ่านบัตรและเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติบนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 800 คัน เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป