รฟท.เผยปชช.เข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สถานีกรุงเทพ 65,000 คน

0
102

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ แจ้งว่า สถานการณ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟ เมื่อวานนี้ (26 ตุลาคม 2560) มีประชาชนเดินทางจากต่างจังหวัดและปริมณฑล เพื่อร่วมงานในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีจำนวนทั้งสิ้น 94,288 คน โดยเป็นผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถประจำ และขบวนรถเสริม ดังนี้
1. ขบวนรถโดยสารที่มีเดินประจำ เป็นผู้โดยสารขาเข้ากรุงเทพ จำนวน 51,331 คน และขาออกจาก กรุงเทพ จำนวน 37,118 คน รวมทั้งสิ้น 88,449 คน
2. ขบวนรถเที่ยวเสริม เป็นผู้โดยสารขาเข้ากรุงเทพ จำนวน 3,139 คน และขาออกจากกรุงเทพ จำนวน 2,700 คน รวมทั้งสิ้น 5,839 คน
สรุปภาพรวมการโดยสารถือว่าไม่หนาแน่น ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ประเมินสถานการณ์การเดินทางอยู่ในระดับสูงสุด ทำให้สามารถให้บริการได้โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีต้นทาง-ปลายทาง ในทุกๆ เส้นทาง ส่วนขบวนรถที่ล่าช้า เนื่องจากการปิดการจราจรบริเวณทางตัดยมราชนั้น สามารถระบายขบวนรถที่ตกค้างและรถที่จะเข้ากรุงเทพได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ส่งผลกระทบไม่มากนัก
ส่วนการถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สถานีกรุงเทพ มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถเดินทางโดยรถไฟใต้ดินได้อย่างสะดวก และใช้เวลาไม่นานในการรอคิวถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งในช่วงบ่ายที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากจะใช้เวลารอประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งมีประชาชนมาถวายดอกไม้จันทน์ที่สถานีกรุงเทพ ประมาณ 65,000 คน
สำหรับช่วงเช้าวันนี้ สถานการณ์โดยสารที่สถานีกรุงเทพ ที่หยุดรถยมราช สถานีธนบุรี และสถานีต่าง ๆ ปริมาณผู้โดยสารไม่หนาแน่น ซึ่งขบวนรถสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับวันนี้
ได้อย่างเพียงพอ