กทท. จัดพิธีขึ้นระวางเรือขุด 5 เรือจูง 6 เรือดิน 11 และเรือดิน 12

0
192

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดพิธีขึ้นระวางเรือ จำนวน 4 ลำ ประกอบด้วย เรือขุด 5 เรือจูง 6 เรือดิน 11 และเรือดิน 12 โดยมี นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กทท. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ ท่าเทียบเรือ 22A (โอบี) ท่าเรือกรุงเทพ

​สำหรับการจัดพิธีขึ้นระวางเรือทั้ง 4 ลำ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เรือใหม่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติของชาวเรือหลังจากการต่อเรือใหม่ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเรือทั้ง 4 ลำดังกล่าว จะนำมาทดแทนเรือขุด 2 เรือจูง 3 เรือดิน 4,5 และ 6    ที่เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน โดยได้ผ่านการทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่   8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

​ทั้งนี้ กทท. ได้จ้างเหมาบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด ต่อเรือ จำนวน 4 ลำ ได้แก่ เรือขุด 1 ลำ        มีความยาวตลอดลำเรือ 61.50 เมตร ความกว้างเรือ 11.50 เมตร ระยะกินน้ำลึก 2.46 เมตร พร้อมอุปกรณ์การขุดและอุปกรณ์ประกอบ ความสามารถในการขุดได้ที่ความลึกไม่น้อยกว่า 15 เมตร ที่อัตราในการขุด 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง เรือจูง 1 ลำ ความยาวตลอดลำ 23.5 เมตร ความกว้างเรือ 8.50 เมตร ระยะกินน้ำลึก 3 เมตร ขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 10 เมตริกตัน และเรือบรรทุกดิน 2 ลำ ประเภทขับเคลื่อนด้วยระบบใบจักร ความยาวตลอดลำ 40.20 เมตร ความกว้างเรือ 10.40 เมตร ระยะกินน้ำลึก 3.40 เมตร ขนาดความจุยุ้งดินไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกร่องน้ำที่ตื้นเขินในอาณาเขตความรับผิดชอบของ กทท. ทำให้การเดินเรือในร่องน้ำ การลากจูงเรือสินค้าเข้าเทียบท่า ทุ่นและหลักผูกเรือมีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับปริมาณงานขุดลอกที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้