EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ บจก. ดูโฮม สร้างศูนย์กระจายสินค้า

0
176

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ดูโฮม จำกัด และ นางนาตยา ตั้งมิตรประชา (ขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท ดูโฮม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินวงเงินส่วนเพิ่ม 112 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) แห่งแรกของบริษัท มีขนาดพื้นที่กว่า 150 ไร่ ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการและลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าไปขายยังสาขาต่างๆ รวมไปถึงสาขาที่อยู่ติดกับพื้นที่ชายแดน ได้แก่ สาขาอุบลราชธานี และสาขาอุดรธานี เพื่อกระจายสินค้าไปยัง สปป.ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้