ทล.แนะ 3 เส้นทางเลี่ยงเข้าสนามบินดอนเมือง

0
210

หลังกรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งขาออก โดยเพิ่มช่องจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องจราจร บริเวณสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ช่วง กม.24+279 หรือบริเวณหน้า ทดม. (ระหว่างประเทศ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง และลดปัญหาการจราจร ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.จนกว่าการดำเนินการจะแล้่วเสร็จในเดือนก.ย.61

ล่าสุด ทล.แจงความคืบหน้าการดำเนินการหลังผ่านไปวันแรกเป็นไปได้วยความเรียบร้อย พร้อมเร่งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรและขอความร่วมมือประชาชนเผื่อเวลาการเดินทาง โดยมีความคืบหน้าการปิดสะพาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 ปทุมธานี ได้นำแผงกั้นแบริเออร์ไปปิดช่องทางขึ้นสะพานเข้า ทดม. และวางแนวก่อสร้าง เพื่อรื้อสะพานและเพิ่มช่องจราจรถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเป็น 3 ช่องทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบอกเส้นทางให้ประชาชนบริเวณด้านหน้า ทดม. ซึ่งตั้งแต่เริ่มปิดสะพาน การจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ สำหรับกิจกรรมของงานก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว ประกอบด้วย งานทุบรื้อโครงสร้างสะพานเก่าและก่อสร้างสะพานใหม่ งานก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 3 ช่องจราจร งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ วางท่อเหลี่ยมขนาด 1.5 x 1.5 เมตร และงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามใหม่

นอกจากนี้ ทล. ได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงเข้า ทดม. 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า (ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก) 2) ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) และ 3) สะพานกลับรถฐานทัพอากาศ เพื่อเข้าช่องทางประตู 3 (ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า) ทั้งนี้ ทล. ขออภัยในความไม่สะดวก ขอความร่วมมือประชาชนเผื่อเวลาการเดินทาง และขอความร่วมมือรถโดยสารสาธารณะ ให้จอดรับ – ส่งผู้โดยสารเท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) โทร. 0 2521 0581, 0 2521 5988 หรือ 08 1207 1525 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)