ไฟเขียว ‘ช็อปช่วยชาติ’ 1.5 หมื่น หนุนจีดีพีโต 0.05 % 

0
144
ครม.เคาะ “ช็อปช่วยชาติ” ให้นำค่าใช่จ่ายซื้อสินค้าและบริการระหว่าง 11 พ.ย.- 3 ธ.ค.หักลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ไม่รวมท่องเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม คาดรัฐสูญภาษี 2,000 ล้านบาทแต่เงินสะพัดในระบบ 10,000 ล้านบาท กระตุ้นจีดีพีโตขึ้น 0.05% ไฟเขียวมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพ 
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการ “ช็อปช่วยชาติ” ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในระบบระหว่างวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000บาท เพื่อเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ในการซื้อ
สินค้าและบริการในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นมาตรการทำนองเดียวกับที่ดำเนินการในปลายปี 2559 
“ผลจากการออกมาตรการนี้คาดว่าจะมีภาษีสูญเสียประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่เป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 10,000 ล้านบาท จะส่งปลดรต่อการขยายตัวต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 0.05% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส่วนสาเหตุให้เริ่มต้นโครงการทันที ไม่รอไปถึงเดือน ธ.ค.นั้นเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อประกาศแล้วต้องรีบดำเนินการ ไม่เช่นนั้นคนจะชะลอการใช้จ่ายไว้ก่อน เพื่อรอให้ถึงกำหนดเวลา” ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือบริการในช่วงเวลากำหนด และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ 
อย่างไรก็ตาม การซื้อสินค้าที่ไม่รวมในมาตรการนี้ได้แก่ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมรถยนต์ และการบริการไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว การจ่ายค่าที่พักแก่ธุรกิจโรงแรม ตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม ส่วนค่าเครื่องบินน้ัน หากเป็นสายการบินต่างประเทศไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว แต่หากเป็นสายการบินในประเทศ มีสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชียที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มน่าจะถือว่าอยู่ในระบบ โดยกรมสรรพกรจะชี้แจงมาตรการภาษีที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง