กทพ.เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุง VMS 

0
247

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) บนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น.- 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.17+500 ขาเข้า และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00 น. – 04.00 น. บริเวณ       กม.7+200 ขาเข้า
  • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. – 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.7+200 ขาเข้า และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00 น. – 04.00 น. บริเวณ           กม.17+500 ขาเข้า
  • วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00 น. – 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.7+200 ขาเข้า และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00 น. – 04.00 น. บริเวณ            กม.13+000 ขาออก
  • วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00 น. – 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ     กม.7+200 ขาเข้า และเวลา 22.00 น. – 04.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณ        กม.13+000 ขาเข้า
  • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00 น. – 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.7+200 ขาเข้า และ กม.13+000 ขาออก และจะทำการปิดช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณ กม.4+300 ขาออก และ กม.30+500 ขาออก

ทั้งนี้ อาจจะมีการหยุดการจราจรเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางโดย กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือน ก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ    เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย    ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง