สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จรับมอบรถขนส่งพลาสมาแช่แข็งจากเอสโซ่

0
150

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานวโรกาสให้ นายเจเรมี อาร์ ออสเตอร์สต๊อก (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายรถขนส่งพลาสมาแช่แข็ง เพื่อใช้ในงานของศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาแห่งแรกในประเทศไทย ของสภากาชาดไทย ซึ่งจะนำพลาสมาไปผลิตยารักษาโรคและช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ  พิธีมอบจัดขึ้นที่ อาคารสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

รถขนส่งพลาสมาแช่แข็งนี้ นับเป็นคันที่ 4 จากการบริจาคของบริษัท เอสโซ่ฯ ซึ่งก่อนหน้านั้น ได้บริจาค รถตู้เย็นขนส่งโลหิต จำนวน 3 คัน ในปี 2543, 2551 และ 2555 ตามลำดับ โดยรถขนส่งพลาสมาแช่แข็งนี้ จะมีส่วนช่วยขนส่งพลาสมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่งทั่วประเทศ ไปยังศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่สามารถใช้รักษาโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย เอ  โรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคไต โรคมะเร็ง และ โรคเบาหวาน เป็นต้น