“นิวเจน”เปิดบิน 2 เส้นทางบินใหม่ “โคราช-เชียงใหม่”และ “โคราช-ภูเก็ต” ดีเดย์ 3 ธ.ค.นี้

0
183

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินนิวเจน เที่ยวบินที่ E3 7511 จากท่าอากาศยานนครราชสีมา ไปท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมท่าอากาศยาน และนายประวัติ ดวงกันยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา กรมท่าอากาศยาน นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดฯ
สายการบินนิวเจน ทำการบินแบบเช่าเหมาลำ เที่ยวบินที่ E3 7511 เส้นทาง นครราชสีมา – สุราษฏร์ธานี โดยใช้อากาศยานแบบโบอิ้ง 737 – 800 ออกจากท่าอากาศยานนครราชสีมา เวลา 09.17 น. ถึงท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี เวลา 10.30 น. เวลาทำการบิน 1 ชั่วโมง 30 นาที มีผู้โดยสารเดินทางทั้งหมด 168 คน การทำการบินเที่ยวบินดังกล่าว เพื่อรองรับหน่วยงานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมประชุมสภาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ทำการบินแบบเช่าเหมาลำเที่ยวบินที่ E3 7512 เส้นทางสุราษฏร์ธานี – นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้สายการบินนิวเจน จะเปิดทำการบินเที่ยวบินประจำ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง นครราชสีมา – เชียงใหม่ – นครราชสีมา ทำการบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยว และเส้นทาง นครราชสีมา – ภูเก็ต – นครราชสีมา ทำการบินทุกวันวันละ 1 เที่ยว ซึ่งจะเริ่มทำการบินในวันที่ 3 ธันวาคม 2560
ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตั้งอยู่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ ประมาณ 26 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4,625 ไร่ อาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสาร จำนวน 300 คน ทางวิ่งขนาด 45 x 2100 เมตร ทางขับขนาด 23 x 320 เมตร จำนวน 2 สาย ลานจอดอากาศยาน ขนาด 85 x 323 เมตร สามารถรองรับอากาศยาน แบบโบอิ้ง 737 ได้ 4 ลำ ท่าอากาศยานนครราชสีมามีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสาร มีสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเที่ยวบินของท่าอากาศยานในสังกัด ทย. จากแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ IOS และ Andriod