แหวกแนวคิด กินปลาสลิด ชีวิตดี้ดี “ปลาสลิดบ้านแพ้ว” เกรดพรีเมี่ยม

0
551

ผู้เลี้ยงปลาสลิดบ้านแพ้วขนผลิตภัณฑ์ปลาสลิดคุณภาพ สู่ตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม คลองผดุงกรุงเกษม สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทยร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทย รังสรรค์เมนู ส่งเสริมการบริโภคปลาเนื้อคุณภาพ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “แหวกแนวคิด กินปลาสลิด ชีวิตดี๊ดี” ณ เวทีกลางคลองผดุงกรุงเกษม  พร้อมด้วยกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดบ้านแพ้ว  ผู้แทนสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย และสมาคมภัตตาคารไทย  ได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์ปลาสลิดสด เกรดพรีเมี่ยม มาปรุงเป็นเมนูปลาสลิดเลิศรส ให้ชิม ชม  ช้อปอย่างจุใจ

นายสมาน  พิชิตบัญชรชัย นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย เปิดเผยว่าการเพาะเลี้ยงปลาสลิดของประเทศไทยได้รับการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(Good Aquaculture Practice : GAP) ของกรมประมง  ทำให้รอบการเลี้ยงที่แต่เดิมเลี้ยงได้ปีละรุ่น  ในปัจจุบันสามารถใช้เวลาเพียง 8 เดือนเท่านั้น และมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดบ้านแพ้วประสบปัญหาล้นตลาด โดยมีผลผลิตรอการจับประมาณ 5,000 ตัน  ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาความเดือดร้อน จากราคาผลผลิตตกต่ำ  สมาคมฯจึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และสมาคมภัตตาคารไทย จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น

เนื่องจากปลาเป็นอาหารโปรตีนสูง และย่อยได้ง่ายกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น 4- 6 เท่า โดยปัจจุบันการบริโภคปลาได้รับความนิยมในการบริโภคมากขึ้น  แต่สำหรับการบริโภคปลาสลิดยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด  เนื่องจากความนิยมในการบริโภคของคนไทยนิยมการบริโภคในรูปของปลาแห้ง หรือปลาแดดเดียว ในครั้งนี้จึงได้จัดให้มีการสาธิตการปรุงอาหารจากปลาสลิด เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่นอกจากจะดีต่อผู้บริโภค  ยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดมีรายได้และตลาดรองรับผลผลิตมากขึ้นด้วย
นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย กล่าวว่า การร่วมจัดงานครั้งนี้ เป็นการร่วมส่งเสริมการบริโภคปลาสลิด เพื่อเกษตรกรไทย ในวันที่ 24 – 25 พย.2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ภายในงานได้จัดสาธิตวิธีปรุงอาหารจากปลาสลิด โดยเชฟบุปผา บุญมา เชฟชื่อดังจากสมาคมภัตตาคารไทย  เจ้าของร้านรอแยล ออร์คิด ที่ซีแอทเทิ้ล มาร่วมถ่ายทอดเทคนิค และเคล็ดลับการปรุงทั้งปลาสลิดสด และปลาสลิดแดดเดียวพร้อมปรุงเมนูยำปลาสลิดผลไม้ และปลาสลิดทอดสมุนไพร ให้ได้ลิ้มลองรสชาติ  ซึ่งในงานทางเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดบ้านแพ้วได้นำสินค้าคุณภาพดีหลากหลายชนิดมาให้ร่วมชิม ชม ช้อป  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดไทย ให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีอาชีพก้าวหน้าอย่างยั่งยืน.